Phương thức thanh toán
Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Trend360.vn khi hàng hóa được giao tới cho quí khách (giao hàng tại Tp. Hồ Chí Minh) hoặc chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:
-   Ngân hàng: Eximbank
-   Địa chỉ: 143 Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Tp.HCM
-   Chủ tài khoản: Công ty TNHH Thương mại Rồng Phương Bắc
-   Số tài khoản: 1402 1485 1002365
 
Sau khi thanh toán, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn ngay sau khi giao hàng hoặc sẽ chuyển đường Bưu Điện cho quí Khách Hàng.